Vilket datum är Trettondedag jul 2020?

Trettondedag jul 2020 är måndag den 6 januari.