Vilket datum är Trettondedag jul 2019?

Trettondedag jul 2019 är söndag den 6 januari.

Anmäl fel på sidan