Vilket datum är Sveriges nationaldag 2019?

Sveriges nationaldag 2019 är torsdag den 6 juni.