Vilket datum är Pingstdagen 2018?

Pingstdagen 2018 är söndag den 20 maj.