Vilket datum är Nyårsdagen 2018?

Nyårsdagen 2018 är måndagen den 1 januari.