Vilket datum är Lucia 2018?

Lucia 2018 är torsdag den 13 december.

Anmäl fel på sidan