Vilket datum är Lucia 2020?

Lucia 2020 är söndag den 13 december.