Vilket datum är Lucia 2019?

Lucia 2019 är fredag den 13 december.