Vilket datum är Långfredagen 2018?

Långfredagen 2018 är fredag den 30 mars.