Vilket datum är Långfredagen 2020?

Långfredagen 2020 är fredag den 10 april.