Vilket datum är Långfredagen 2019?

Långfredagen 2019 är fredag den 19 april.