Vilket datum är Halloween 2019?

Halloween 2019 är torsdag den 31 oktober.