Vilken är världens viktigaste resurs?

Tiden är begränsad och går inte att stoppa. Ingen vet hur mycket tid som finns kvar eller vad som kommer hända i framtiden. Det gör att tiden är den viktigaste resursen vi har. Ta hand om den, gör något bra med den och se till att du har roligt under tiden.
Taggar: