Vad är en norsk omstart?

Vad betyder norsk omstart?

Norsk omstart är när man bryter strömmen till en pryl istället för att starta om den regelrätt.

Till exempel när datorn har hängt sig så drar man ur strömkabeln istället för en vanlig omstart, eller när man håller in knappen på mobiltelefonen i 15 sekunder så att den slocknar helt, det är en norsk omstart.