Text: Ritsch ratsch, filibom bom bom

Text: Okänt

Ritsch ratsch, filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom bom bom.
Ritsch ratsch, filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom!

Fru Söderström
fru Söderström,
fru Söderström,
fru Söderström,
och lilla mamsell Ros!

De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten,
sjöavatten.
De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten klart.