Text: Morsgrisar är vi allihopa

Text: Okänt

Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.

Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja’ me.
Ja’ me’ och du me’.
Ja’ me’ och du me’.