Text: Lunka på (Hopp mor Annika)

Text: Okänt

Lunka på, lunka på!
Vi ha långan väg att gå.
Lunka på, lunka på!
Vi ha långan väg att gå.

Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Hopp, min lilla Annika!
Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Hopp, min lilla Annika!

Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Se din dotter dansar!
Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Se din dotter dansar!

Dansa medan du är ung!
När du blir gammal, blir du så tung.
Dansa medan du är ung!
När du blir gammal, blir du så tung.

Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Grisarna gå i rågen.
Hopp mor Annika, hopp, mor Annika!
Grisarna gå i rågen.

Flickorna vilja väl gifta sej,
Men pojkarna ha inte hågen.
Flickorna vilja väl gifta sej,
Men pojkarna ha inte hågen.