Text: Gösta Berlings saga

Gösta Berlings saga
Av: Selma Lagerlöf

INLEDNING

Prästen

Äntligen stod prästen på predikstolen.

Församlingens huvuden lyftes. Så, där var
han ändå! Det skulle inte bli mässfall denna
söndagen såsom den förra och många söndagar
förut.

Klicka här för att ladda ner hela Gösta Berlings saga