Primer vid fogning mot betongytor utomhus

(Bild saknas.)

Ytor som utsätts för vattenbelastning, t.ex. fasadfogar, fogar i altaner och loftgångar eller liknande skall alltid primas. Primer har följande funktioner:

  • Skydd mot alkalinitet i kontaktytan
  • Skydd mot ångtryck. (i fuktig betong)
  • Isolering av kontaktytan
  • Förstärker en svag och/eller porös yta t.ex. puts
  • Säkerställer vidhäftningen vid kvarvarande formolja eller släpp medel.

Underlaget skall vara rent, torrt och homogent, fritt från oljor, fett, damm och andra lösa partiklar. Cementhud måste tas bort med stålborste.

Använd  ”Casco Primer 21” eller ”Sika 3N”

”Casco Primer 21” eller ”Sika 3N” finns att köpa hos t.ex. Beijer


Taggar: