När slutade man med lördagsskola?

Svar:

Lediga lördagar infördes i Sverige i slutet av 1960-talet till början av 70-talet, införandet skedde kommunvis.

Taggar:,