Instruktion: Leka Kurragömma

Så här leker man Kurragömma:
Leken brukar lekas inomhus eller inom en begränsad utomhusområde. I den vanligaste varianten skall ”letaren” stå och räkna till ett tal, oftast 20 eller 50, någonstans där han inte kan se de övriga deltagarna. Normalt med händerna framför ögonen samtidigt som han räknar högt så att de övriga ska kunna höra hur lång tid det är kvar innan han får börja leta. Under tiden skall dom andra deltagarna gömma sig. När ”letaren” räknat färdigt söker han efter de andra deltagarna och den som blir hittad först blir ”letare” nästa omgång. Om ”letaren” inte hittar alla kan han ge upp genom att ropa ”fritt fram” då måste alla komma fram från sina gömställen.
Taggar: