Instruktion: Leka Dunken

Så här leker man Dunken:
En person blundar och räknar högt vid ett så kallat dunkträd. Ett dunkträd kan vara en stålpe, en husknut eller just ett träd. Alla andra springer och gömmer sig. När personen som räknar kommit till 100 så ska denne försöka se var de andra gömmer sig. Om den som letar får syn på någon ska han  skrika ”Dunk för Emil som är bakom stenen” samtidigt som han eller hon nuddar dunkträdet. Den dunkade personen måste då gå och ställa sig vid dunkträdet.
Målet för den som gömt sig och blivit hittad är att springa fram till dunkträdet (innan räknaren hinner fram) och skrika ”Dunk för mig, 1, 2, 3”. Om man lyckats med det har man klarat sig och får gömma sig igen.
Siste person fram kan även skrika ”Fridunk”, då får alla dunkade personer springa och gömma sig och räknaren får räkna om, denna gång till 50.
När alla är hittade eller har kommit fram, är leken slut. Den som blev dunkad först får räkna nästa runda. Om ingen blivit dunkad får räknaren räkna om.
Taggar: