Instruktion: Leka Burken

Så här leker man Burken:
Burken är en variant av kurragömma fast med en burk eller boll där en av lekdeltagarna är jagare. Jagaren börjar med att blunda och räkna högt till 100, och under tiden ska de andra deltagarna gömma sig. Jagaren ska sedan hitta dem och ropa deras namn och var de gömmer sig t.ex Lisa är bakom stenen.
Deltagarna som gömmer sig kan vinna leken om någon av dem lyckas smyga fram och sparka till burken eller bollen utan att bli upptäckt av jägaren. Vanligtvis skriker deltagaren ”burken är sparkad” samtidigt som han sparkar till den. Alla som har blivit tagna av jagaren får då gömma sig igen. Leken är slut när alla är hittade. Den som blev hittad först är jagare nästa runda.
Taggar: