Hur mycket är ett tjog?

Tjog är en gammaldags antalsenhet och är lika mycket som 20 stycken.