Hur många veckor är det på ett år?

Ett år är 52 veckor.

365 dagar / 7 dagar(1 vecka) = 52.1428 lite drygt 52 veckor.


Anmäl fel på sidan