Hur många människor lever på jorden?

Hur många människor finns det på jorden?

Jordens befolkning har ökat ganska linjärt sedan 1960 då det fanns 3,032 miljarder människor tills 2016 då det fanns 7,444 miljarder.  Dvs. en ökning med 4,412 miljarder människor på 56 år. Det blir en ökning med 78,7 miljoner människor per år.

Enligt ”The World Bank Group” fanns det 7,444 miljarder människor på jorden år 2016.

Anmäl fel på sidan