Hur limmar man metall?

(Bilden visar ett vredet som är limmat på metallpinnen med en väldigt liten limyta.)

Det Finns vissa metaller som inte går att limma med bibehållen styrka och det är koppar och mässing som bryter ner limmet med tiden.

Gör så här:
  1. Vid alla typer av limningar är det viktigt att ha rena ytor. Innan limning skall mekanisk bearbetning göras(slipning) eller ett rengöringsmedel som inte lämnar några rester som kan störa limningen(vidhäftningen)
  2. Använd Casco Strong Epoxy Metall som är Extremt starkt.
    OBS, läs bruksanvisningen noggrant och använd rätt skyddsutrustning.

Casco Strong Epoxy Metall finns att köpa på t.ex. K-RAUTA.


Taggar: