Foga mindre sprickor eller tätning av trähusfasader vid målning

(Bilden visar en träfasad som kan lagas med en speciell fog.)

Vad ska man använda vid fogning av mindre sprickor eller tätning av träfasader vid t.ex. målning eller ommålning av hus?

Att tänka på:
  • Fogsidorna skall vara rena och fria från olja, fett och lösa partiklar men behöver ej vara helt torra. Metallytor avfettas och löst sittande färg slipas bort.
  • Använd produkten Sikacryl®-HM
    OBS, läs bruksanvisningen noggrant och använd rätt skyddsutrustning.

Sikacryl®-HM finns att köpa på t.ex. Hornbach


Taggar: